Augusztus

15-én, Nagyboldogasszony kötelező ünnepén szentmise reggel 8-kor és este 7 órakor lesz.

Augusztus 20-án, Szent István király tanácsolt ünnepén reggel ½ 9-kor lesz szentmise. Este 7-kor vasárnap előesti szentmisét tartunk.

Nagyhét 2022

NAGYHETI SZERTARTÁSOK

Nagycsütörtökön az utolsó vacsora és az Eucharisztia alapításának emlékére az ünnepi szentmisét este 7 órakor tartjuk. Utána oltár-fosztás. A templom este ½ 11 óráig nyitva marad. ½ 10 – ½ 11 -ig közös imaóra.

Nagypénteken du. 3 órakor kezdjük Jézus szenvedésének és halálának liturgikus meg-emlékezését. A szertartás után egyéni szent-ségimádást lehet végezni du. 5 óráig.

Nagyszombaton a szentsír de. 9-től du. 4-ig látogatható. A húsvétvasárnapi vigília szertartást este 9 órakor kezdjük.

Húsvétvasárnap Vasárnapi miserend. A fel-támadási körmenetet a ½ 9 órai szentmise után, kb. 9-kor tartjuk a szokásos útvonalon.

Húsvéthétfőn csak de. ½ 9-kor és ½ 11-kor tartunk szentmisét.

NAGYBÖJTBEN

minden pénteken
KERESZTÚTI ELMÉLKEDÉST
tartunk templomunkban,

március 11-én ½ 7-kor Schunk János
március 18-án ½ 7-kor Gregor Gábor
március 25-én ½ 7-kor Felföldi Elek
április 1-jén 16 órakor! Lieli György
(lásd majd a külön plakátot!)
április 8-án ½ 7-kor Bányi Gábor vezetésével.

Szombatonként
– nagyszombaton már nem! –
GYÓNÁSi lehetőség du. 3-tól