Könyvtár

Könyvtárunk 25 éves. Rendelkezésére állunk egyházközségünk minden tagjának. Kb. 3000 kötet könyvünk, pár CD és sokféle folyóiratunk van. Éves gyarapodásunk 50-100 kötet. Könyveink szabad polcon találhatók, elhelyezésük „gyakorlati szempontok” szerint történt, témacsoportokban vannak a polcokon.

Témacsoportjaink a következők:

 • B         Szentírás és magyarázatok
 • Te       Teológia
 • L          Lelkipásztorkodás
 • H         Hittan, katekézis
 • Et        Egyháztörténet, szerzetesség
 • E         Elmélkedések, imák
 • SzM    Szűz Mária tisztelete
 • Sze     Szentek és egyházi személyek
 • Cs       Családi élet, gyermeknevelés, egészség
 • Ir          Szépirodalom felnőtteknek
 • Ifj         Szépirodalom fiataloknak
 • Me      Mesekönyvek
 • Ism      Ismeretterjesztő művek
 • Ny       Nyelvkönyvek
 • Mű      Művészet és zarándoklat
 • Tö       Történelem, szociológia

Nyitvatartásunk:
Iskolaévben, minden hó 2. vasárnapján reggel a ½ 9-es szentmise után
kb. ¼10-től ¼11-ig várjuk olvasóinkat.
A nyári iskolai szünetben zárva vagyunk.

Az aktuális katalógus letölthető itt.

A könyvtári hírei itt érhetőek el.

A kikölcsönözhető könyvek száma nincs meghatározva. Akinek több könyvre van szüksége, természetesen többet vihet. A kölcsönzési határidő sem olyan szigorú, mint más könyvtárakban. Nálunk hosszabb ideig is kint lehetnek a könyvek. Elolvasás után (és ez a lényeg!!!) természetesen vissza kell adni.

A képviselőtestület minden évben jelentős összeget szavaz meg a könyvtár fejlesztésére. Így lehetőség van arra is, hogy a könyvtár jellegének megfelelően, még akár egyéni kéréseknek is eleget tegyünk. Szívesen fogadjuk, és lehetőség szerint teljesítjük a javaslatokat, kéréseket.

Feladatunk, hogy irodalommal lássuk el azokat, akik hitbéli kérdésekben szeretnének tájékozódni, vagy ünnepekre, alkalmakra keresnek irodalmat. Tartjuk a pápai enciklikákat, megnyilatkozásokat, leveleket, a zsinatok főbb iratait, dokumentumait és sok más hasonló könyvet. Szeretnénk segíteni a hittanosok, bérmélkozók felkészülését, segítséget nyújtani az imaórák, rózsafűzér imádságok, keresztúti ájtatosságok vezetőinek.

Fő területünk a Szentírás magyarázata, a biblikus irodalom. Tartunk könyveket a teológia, lelkipásztorkodás, etika, dogmatika köréből. Sok imagyűjtemény, elmélkedési anyag van a könyvtárban. Gyűjtjük a szentek és egyházi személyek életét bemutató könyveket és van irodalmunk sok szerzetesrendről.  Legtöbb könyvünk az elmélkedések, „lelki olvasmányok” köréből kerül ki. Célunk, hogy akik ilyesmit keresnek, mindig találjanak kedvükre valót.

Tartunk még szépirodalmat is a könyvtárban. A regények és verseskötetek mellett találhatók még iskolai kötelező olvasmányok, regényes életrajzok, ifjúsági- és gyermekkönyvek is.

Néhány karácsonyi zenei CD-nk van és hozzáférhetők a hittantábori képek is.
Hangzó Bibliáink is vannak. Máté, Márk és Lukács evangéliumát Halász Judit előadásában hallgathatják meg.

Kapjuk a könyvtár számára a fontosabb folyóiratokat. A teljesség igénye nélkül párat megemlítve: Kezdetek óta megvan a Vigilia vagy a Szent Jeromos Füzetek, sok év óta gyűjtjük a Távlatokat, a Communiot, és van pl. Kármel is. Évek óta gyűlnek olyan ifjúsági folyóiratok, mint pl. az Igen, a Zászlónk, a Képmás, a Szív, a kismamakör részére az Anyák Lapja. Van gyermekújság is, mint pl. a Bocs vagy az Aranyág. Nálunk ezek is kölcsönvehetők.

Új könyveinkről évente hírt adunk a templomban, az ablakban elhelyezett szórólapokon, és a plébániai levelezőlistán. A nagy ünnepekre készülve tematikus ajánlójegyzék is készül.

Sokan kérdezik, ajándékozhatnak-e könyveket a könyvtárnak. Természetesen igen. Az „idevaló” könyveket, ha nincs még belőlük, vagy még egy példány jól jöhet – bedolgozzuk. A többit kitesszük az ablakba szabad válogatásra, vagy továbbadjuk. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete segítségével szoktunk küldeni erdélyi, kárpátaljai könyvtáraknak a kapott jó állapotú könyvekből.