Plébánia története

1902-2004

Rómaifürdői Urunk Születése plébániatemplom

A mai Rómaifürdő környéke már a rómaiak idején ismert volt forrásairól. A középkorban Pázmándok néven királyi birtok volt. Mátyás király idejében kórház állt ezen a helyen. Az itt kialakult villanegyedben 1902-től ideiglenes helyen működő iskolában folyt a hitoktatás is, de a terület csak az első világháború után népesült be állandó lakosokkal. A hívők számának növekedésével felmerült a templomépítés gondolata. Megalakult a Kisegítő Kápolna Egyesület, és megvásárolták a mai kápolna helyén álló házat, amelynek vételárát közadakozásból teremtették elő. A házban berendezett kápolna legszükségesebb felszerelési tárgyait a Kőkápolnától kapták kölcsön. Az első szentmisét 1918. december 25-én mutatták be. Az óbudai plébániához tartozott 1919-ig, majd plébániává lett; 1935-től önálló lelkészség, majd 1996-ban újra visszakapta plébániai rangját.

1940-ben Szlezák László harangöntő 105 kg-os harangot készített a kápolna számára. Új templom építését kezdték tervezni, de ezt a háború megakadályozta. 1944 szeptemberétől a légitámadásoktól sokat szenvedett a kápolna és a környék. 1945. január 8-án szovjet katonák vandál pusztítást végeztek, a berendezési tárgyakat összetörték, a tabernákulumot szétdúlták. Ugyanez év februárjában árvíz pusztította az épületet, tönkretéve a könyvtárat és az irattár egy részét. A háborút követő nehéz időszak után 1951-ben ismét felmerült az új templom építésének igénye. Az egyházközség telket vásárolt erre a célra, de az építkezés állami engedély hiányában ismét meghiúsult.

1985-ben megkezdődött az épületegyüttes renoválása. Először a plébánia és a közösségi termek készültek el. A régi kápolnát 1989 márciusában lebontották, és ugyanez év szeptemberében elkészült az új templom, amelyet Dékány Vilmos püspök áldott meg.

A templom leírása

A famennyezetes kis templom terveit Dombai László készítette, a kivitelezés irányítása Fazakas Zsolt nevéhez fűződik, akik térítés nélkül vállalták ezt a munkát. A hívek sokasága adománnyal és munkával segített, mivel semmi más anyagi forrás nem állt rendelkezésükre. A tiszta, világos templombelső legfőbb dísze az új liturgikus tér, amely a kápolna számára 1977-ben készült Rácz Gábor tervei alapján. Ő készítette a tabernákulum és az oltár tűzzománc díszítéseit is. Szent Antal szobrát id. Pauli Antal faragta. 2004-ben került templomunkba Petrás Mária Angyali üdvözlet c. alkotása. A templom bejáratánál az egyházközség II. világháborús, illetve 1956-os áldozatainak emléktáblája látható.